Aktivitet

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Som følge av at innkallingen til ordinært årsmøte ble underkjent kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i Norsk Polarhundklubb på Teams tirsdag 14/06/2022 kl 19:00.

Verv på valg

 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 2 år
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ønsker du å sende inn forslag kan du sende dette til valgkomite@polarhund.no innen tirsdag 07.06.22.

Viktig at mange nå stiller seg til disposisjon og melder seg til verv.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Årsberetninger
 8. Regnskap og Budsjett
 9. Valg
 10. Avslutning


Påmelding til årsmøte via teams gjøres innen fredag 10.06.2022.

Dette gjøres ved å sende mail til leder@polarhund.no.

Påmeldingen må sendes fra eller inneholde informasjon om epostadressen som dere er registrert med hos NKK.no Det vil bli sendt ut mail med egen teams link til de påmeldte senest 2 dager før årsmøte sammen med årsberetning og kandidater til valg.

Stor takk til våre sponsorer: