Aktiviteter

Trekkhundmerker

Hva er nyttige forberedelser å ta før løp og hvilken klasse bør man stille i? Her finner du nyttige tips, samt oversikt over ulike trekkhundprøver, kriterier for å oppnå trekkhundchampionat og info om påmelding.

Grønlandshund hundespann
Foto: Geir-Ivar Vikholt

Hva må til for å delta på løp?

Det viktigste er at du er motivert for å gå en tur samtidig som hunden(e) din(e) liker å trekke. Avhengig av antall hunder så velger man om det er nordisk stil; du går på ski og hunden trekker pulk eller nordisk slede, eller slede stil; du «står» bak sleden som hundene trekker.

Har du en til tre/fire hunder er det vanligste nordisk stil. Da er det greit å ha litt skiferdigheter og balanse. Fra fire hunder og oppover kan man også kjøre slede stil. Det er ikke bare å stå bak på sleden, når man har få hunder må man jobbe i hvertfall i oppoverbakkene. Svinger kan også være en kunst, det samme å bremse slik at linen hundene trekker i alltid er stram.

Om man ikke har erfaringer før man skal starte med trekk, anbefaler vi å kontakte oppdretter eller en lokal hundekjørerklubb om dette finnes i nærheten. Du kan også kontakte oss som har skrevet dette innlegget for tips eller råd. Vi er bosatt litt rundt i landet. De fleste hundekjørere er flinke til å hjelpe andre i gang. Kanskje du kan bli med noen på tur for å se hvordan de gjør det?

Det aller viktigste, uansett stilart, er at slede/pulk aldri treffer hundene i nedoverbakke, det skal alltid være stram line fra hundekjører til pulk, eller fra slede til hundene. Tenk deg selv hvor ubehagelig det kan være om du drar i et tau og så plutselig er det ikke stramt lenger. Slik er det for hundene når det plutselig ikke er stramt bakover.

Hundene kan konkurrere fra de er 18 måneder, det er viktig at de da har trent før de skal konkurrere. Start i det små og øk lengder og belastning etterhvert.

Yakutian spann
Foto: Veronika Nilova

Trekkhundprøver

Regelverket for trekkhundprøver har vi sammen med raseklubbene for siberian husky og alaskan malamute. Regelverket består av egne krav for hver av de seks polare rasene, for grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og eskimodog er reglene like.

Norsk Polarhundklubb har fem polarhundprøver som dere kan ta med hundene deres. Siden det er to stilarter for trekkhunder, nordisk stil hvor hunden trekker pulk eller nordisk slede og kjører går på ski, og sledestil hvor kjører står på sleden er dette også omtalt i reglene. Aldersgrensen for hundene er 18 måneder for alle prøver. De skal heller ikke være skadet eller gå på medisin. Det er også krav til vaksinasjoner og doping i regelverket rundt polarhundprøvene, så vi anbefaler alle til å sette seg inn i dette.

Beskrivelse av prøvene og regelverket rundt det å ta tester er beskrevet i NKKs "Regler for trekkhundprøver, polare raser". Terminliste over prøvene finnes her, velg «Trekkhundprøve for polare raser».

Litt om prøvene som gjelder grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og eskimodog og hvilke løp som arrangeres hvor testene kan tas. Fullt reglement finnes her:

 1. Polarhundprøve 1 - Enspannstest: 10 km lengde hvor hunden skal trekke pulk eller slede med fastsatt vekt. Tidskrav på snittfart 10 km/t. Prøven kan tas i løp lenger enn 10 km, det snitthastighet og vektkrav er det avgjørende. Prøven kan tas enten som ren prøve eller i løp. Norsk Polarhundklubb arrangerer slike prøver på samojedmesterskap, avdeling midtnorges vintersamling og Rørosløpet. Det er også en del lokalkontakter som arrangerer denne prøven

 2. Polarhundprøve 2 – Distansetest 50: 50 km lengde, nordisk stil; 1 og 2 spann, sledestil; 4- og 6-spann. Vekt/utstyrskrav; i henhold til arrangørens krav, eller krav i prøvereglementet.
 3. Tidskrav på snittfart 8 km/t. Prøven tas vanligvis i løpsammenheng. Norsk Polarhundklubb har de siste årene ikke arrangert løp for denne prøven de siste årene. Tidligere var denne dekket av Polarhundløpet som klubben arrangerte. Kan tas blant på Herringen Trail. NAMK arrangerer også prøver med samme lengde, det er mulig å ta denne prøven der.
 4. Polarhundprøve 3 Distansetest 100: 100 km lengde, alle spannklasser (nordisk og slede). Vekt/utstyrskrav; i henhold til arrangørens krav, eller krav i prøvereglementet. Tidskrav på snittfart 8 km/t. Prøve tas vanligvis i løpsammenheng. Norsk Polarhundklubb har de siste årene ikke arrangert løp for denne testen de siste årene. Tidligere var denne dekket av Polarhundløpet som klubben arrangerte.
 5. Polarhundprøve 4 – Distansetest 2x30: 2 x 30 km lengde, alle spannklasser (nordisk og slede). Vekt/utstyrskrav; i henhold til arrangørens krav, eller krav i prøvereglementet. Tidskrav på snittfart 8 km/t. Prøven tas vanligvis i løpsammenheng, da et todagers løp. Norsk Polarhundklubb arrangerer Rørosløpet hvor denne prøven kan tas, det er også noen lokalkontakter som arrangerer denne prøven. NAMK arrangerer også prøver med samme lengde, det er mulig å ta prøven der.
 6. Polarhundprøve 5 Distansetest 250: min 250 km lengde, alle spannklasser (nordisk og slede). Vekt/utstyrskrav; i henhold til arrangørens krav, eller krav i prøvereglementet. Tidskrav er at løpet er gjennomført innen arrangørens tidsfrist. Prøven tas vanligvis i løpsammenheng, løp som gjelder her er alle langløp fra 250 km og lengre, blant annet Mush Synnfjell, Femundløpet, Finnmarksløpet...
Rorosløpet gh spann
Foto: Trine Lysholm Hagan

Trekkhundchampionat

For å få et trekkhundchampionat så trenger hunden å ta tre polarhundprøver, minst to ulike prøvetyper. I tillegg er det et krav til utstillingsresultat. Relgene for trekkhundchampionatet finnes her. Hensikten med disse trekkhundprøvene er å bedømme hundenes egenskaper til fordel for avlsarbeid og fremme bruksegenskaper.

På løp som klubben arrangerer vil det blir delt ut Trekkhundchampionat-rosett til dem som oppnår dette. Vis fram resultatene på dogweb (gjerne et skjermbilde) når du skal hente ut rosett. For andre som allerede har oppnådd eller tar championatet i andre sammenhenger kan man kjøpe rosetten av klubben for 50kr.

Rosett trekkhundchampionat
Foto: Lise Rånes

Påmelding til prøver

 1. Finn prøven man vil melde seg på i terminlista, noter ned prøvenummeret.
 2. Fyll ut spannopplysningskjema med de(n) hunden(e) du har tenkt å benytte. Del 1, 2 og 3
 3. Send utfylt skjema på epost til den som står som arrangør av prøven i terminlista. Fristen for dette er dagen før prøven arrangerer.
 4. Betale prøve avgiften (denne er ofte gratis på arrangement i regi av NP).
 5. Dersom dette er et løp f.eks Rørosløpet så må du også ha meldt deg på løpet innen fristen for løpet (det er noe annet enn å melde seg opp til en prøve)
 6. Still opp på prøven, ha med vaksinasjonspapiret, ID-papir hvor chipnummer står.
 7. Når prøven er ferdig, fyll inn din plassering og tid i skjema, del 4, legg med resultatliste med tider og send inn til samme epostadresse som i punkt 3.

Stor takk til våre sponsorer: