Om oss

Vedtekter og retningslinjer

Norsk Polarhundklubbs lover og regler sikrer klubbens organisering og gir retningslinjer for både årsmøtet og styret. Lovmalen er Norsk Kennel Klubs mal for alle deres medlemsklubber.

Lovmalen

Lover for Norsk Polarhundklubb stiftet 1937
Vedtatt på årsmøtet på Fagernes den 27.04.2019
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11.12.2019
Revidert med to nye raser den 01.11.2020

Kap 1. Innledende bestemmelser

  • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Polarhundklubb, og forkortes til NP. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben har verneting i Oslo.

Norsk Polarhundklubb omfatter rasene grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og canadian eskimo dog.

  • 1-2 Formål – Generelle retningslinjer for styret i avdelingene og medlemmer av styret Norsk Polarhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Polarhundklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

For å lese hele lovverket, klikk her

Stor takk til våre sponsorer: