Kjøp av valp

Klubbens ansvar ved kjøp og salg av hund

Fra tid til annen kommer det spørsmål omkring Norsk Polarhundklubbs ansvar ved kjøp og salg av hunder/valper gjennom klubbens valpelister. Rent formelt er det helt klart at kjøp og salg av hund er regulert av kjøpsloven på linje med alt annet kjøp og salg. Handelen foregår mellom kun to parter, kjøper og selger. Norsk Polarhundklubb tilbyr en tjeneste ved å tilby annonsering på klubbens valpelister, men er ikke og kan aldri bli en part i selve handelen.

Sambribert valper

Sjekkliste

En valp er ikke noe man kjøper på innfall. Det er en gjennomtenkt, planlagt handling. Planlagte handlinger innebærer research og en gjennomtenkt henvendelse. Hva bør du sjekke når du leter etter din nye valp?

Sambribert valp

Standardkontrakter

På denne siden finner du standardkontraker for kjøp, paring og forvertavtaler. ​Vi håper kontraktene kan bidra til et profesjonelt og balansert forhold mellom partene som inngår slike avtaler. Les nøye gjennom betingelsene, les også det som står under om inngåelse av fôrvertsavtaler og sameie/medeieravtaler og se alltid til at du får kontrakten og betingelsene til gjennomlesing FØR du skal hente valpen. Det er ikke lett å si nei til urimelige betingelser når du sitter der med den valpen du har ønsket deg lenge.

Dogweb

Dogweb er Norsk Kennel Klubs database over registrerte hunder i Norge. Her finner du både helseinformasjon, fiktive stamtavler og resultater fra prøver og utstillinger. Du kan regne innavlsgrad på potensielle kull og søke opp hunder av alle raser.

Stor takk til våre sponsorer: