Kjøp av valp

Klubbens ansvar ved kjøp og salg av hund

Fra tid til annen kommer det spørsmål omkring Norsk Polarhundklubbs ansvar ved kjøp og salg av hunder/valper gjennom klubbens valpelister. Rent formelt er det helt klart at kjøp og salg av hund er regulert av kjøpsloven på linje med alt annet kjøp og salg. Handelen foregår mellom kun to parter, kjøper og selger. Norsk Polarhundklubb tilbyr en tjeneste ved å tilby annonsering på klubbens valpelister, men er ikke og kan aldri bli en part i selve handelen.

Kjøp av valp er en sjanse å ta. Man kjøper en vare som ikke er garantert å leve opp til forventningene fra kjøper, og en vare der både oppdretters valg av avlsdyr og kjøpers behandling av hunden vil være med å påvirke det ferdige resultatet.

Ved klager/uenighet mellom de to partene er det kjøpsloven som gjelder, uavhengig av hvilken kjøpsavtale som er undertegnet.

Har du spørsmål omkring dine rettigheter ved kjøp og salg av hund er kjøpsloven et godt sted å begynne å lete etter svarene.

Har du havnet i en tvist som omhandler kjøp og salg av hund kan det være godt å vite at NKK har avtale med en advokat som tilbyr NKKs medlemmer telefonkonsultasjon til en fordelaktig pris. Mer info omkring dette finner du på www.nkk.no.

Videre er Forbrukerrådet et sted å henvende seg for å få hjelp og råd i hvordan å gå frem i en tvist som omhandler kjøp og salg av hund. Forbrukerrådet finner du på www.forbrukerradet.no.

Stor takk til våre sponsorer: