Informasjon

Anbefalt valpepris på våre raser

Vi takker for stort engasjement og mange svar på vår spørreundersøkelse om anbefalt valpepris. Resultatene finner du her. Vi har oppdatert sidene på de ulike rasene.

Vurderinger av anbefalt valpepris

Når vi ba om tilbakemeldinger fra oppdretterne av våre raser, var det med et ønske om å legge oss på en anbefalt valpepris som oppdretterne kunne kjenne seg igjen i. Derfor har vi lagt vår anbefalte pris på snittet av det oppdretterne selv mente var riktig pris på rasene. Tallene for hver rase finner dere nedenfor.

Helsetester (både avlskrav og anbefalinger) er tatt med i betraktningen hos mange oppdrettere også. Vi ønsker at oppdretterne skal følge BÅDE krav og anbefalinger. På samojedhund er det krav om utstilling, HD-røntgen, øyelysing og gonioskopi. Øyelysing flere ganger på avlsdyr og krav til gonioskopi hvert tredje år på avlsdyr. På grønlandshund er det krav om utstilling og HD-røntgen. Rasen har ikke ytterligere anbefalinger. Yakutian laika har krav til utstilling og HD-røntgen. De har imidlertid anbefalinger om øyelysing, gonioskopi og test mot døvhet.

Vi takker for alle tilbakemeldinger og setter nå strek for et arbeid som vi har holdt på med siden før jul 2020.

Hva inneholder valpeprisen?

Vi spurte oppdretterne om hva de mener valpeprisen skal inneholde. De tingene flest nevnte i sine svar:

  • Registrering i NKK
  • Chip
  • Vaksiner
  • Vaksinasjonsattest/pass
  • Friske foreldre som følger klubbens avlskrav
  • Sosialisering/preging
  • En sekk med fôret valpen har spist
  • Informasjonshefte/informasjon om fôring, preging, helse etc

Grønlandshund

Hele 12 oppdrettere av grønlandshund svarte på vår undersøkelse. Det setter vi stor pris på.
Høyeste ønsket pris: 18 000,-
Laveste ønsket pris: 10 000,-
Gjennomsnitt: 14 500,-

Anbefalt valpepris på grønlandshund: 14-15 000,-

Samojedhund

15 oppdrettere av samojeder svarte på vår undersøkelse. Det setter vi stor pris på.
Høyeste ønsket pris: 20 000,-
Laveste ønsket pris: 15 000,-
Gjennomsnitt: 17 000,-

Anbefalt valpepris på samojedhund: 16-18 000,-

Yakutian laika

To oppdrettere (av tre) av yakutian laika svarte på vår undersøkelse. Det setter vi stor pris på.
Høyeste ønsket pris: 18 000,-
Laveste ønsket pris: 17 000,-
Gjennomsnitt: 17 500,-

Anbefalt valpepris på yakutian laika: 16-18 000,-

Stor takk til våre sponsorer: