Informasjon

Fullcertordning

Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle klubbens raser med virkning fra 2022.

Foto: Beate Larsen Hjertenes

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 vedtatt at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 01.01.2022.

Dette betyr at certifikat og reservesertifikat kun deles ut til de to beste hundene med CK, og som ikke allerede er er Norske utstillingschampions. Er hunden som mottar certifikatet allerede fullcertet (dvs. at den ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet) blir reservesertifikat omgjort til cert. Er denne hunden også fullcertet, deles ikke certifikatet ut.

Ordningen gjelder for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller endre ordningen.

Ønsker du å lese protokollen i sin helhet finner du den HER.

Stor takk til våre sponsorer: