Informasjon

HD-krav for yakutian laika

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg (SU) har vedtatt avlskrav om kjent HD-status hos begge foreldredyr av rasen yakutian laika.

Russisk yakutian
Foto: Veronika Nilova

Etter Polarhundklubbens årsmøte 01.05.2021 ble det sendt søknad til NKKs sunnhetsutvalg med ønske om kjent HD-status på begge foreldredyrene for å få registrert kull hos NKK.

NKKs vedtak

SU innvilger søknaden til Norsk Polarhundklubb om at det innføres krav om kjent HD-status for foreldredyr for registrering av valper i NKK av rasen yakutian laika.

Krav om kjent HD-status gjelder ikke ved bruk av sæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

Klubbens anbefalning

Yakutian Laika er en polar brukshundrase på lik linje med klubbens andre raser. Vi oppfordrer derfor alle oppdrettere til å røntge hundene sine også før kravet fra NKK har trådt i kraft. Dette for å sikre en sunn og etisk god avl på rasen.

Foto: Aude Ferré
Foto: Linda Bjørnes

Regler for HD-krav

1. Generelt:

 1. Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3).
 2. Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud (gjelder alle raser).
 3. Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato registreringsrestriksjon ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status.

2. Import:

Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres uten krav til kjent HD-/AD-status / ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge, må hunden ha status godkjent av NKK. Importerte hunder, som i sitt hjemland har kjent HD- og/eller/AD-status, får denne overført til NKKs register slik:

 1. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.
 2. USA:
  Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra OFA
 3. Alle andre land:
  Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat.

3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:

Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:

 1. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland; Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat.
 2. USA:
  Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA
 3. Alle andre land:
  Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat.
  Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke hundens status bli påført valpenes registreringsbevis.

4. Kunstig inseminasjon:

• Fersk sæd:
Begge foreldre skal fullt ut fylle kravet i pkt. 1 og pkt. 2.

• Frossen sæd:
Hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende krav for registrering av eventuelle valper i henhold til pkt. 1.
For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner, gjelder ikke kravet.

• Import av frossen sæd:
Ved import av frossen sæd, må det dokumenteres at hannhunden har kjent HD-/AD-status i sitt hjemland
i henhold til pkt. 1.2.

5. Moderlivsimport:

Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far har dokumentert kjent HD-/AD-status i sitt hjemland i henhold til pkt. 1.2. Tispen må, om kravet ikke er oppfylt via reglene i pkt. 3 etter nedkomst, røntgenfotograferes henhold til pkt. 1.2.

6. Embryo:

Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre for raser med krav om kjent HD- og/eller AD-status.

Foto: Marie Levang Sætre

Stor takk til våre sponsorer: