Informasjon

Pris for lån av hannhund til avl

Hva som er "riktig" pris for lån av hannhund til avl er noe folk stadig etterspør. Spesielt de som er ferske lurer på dette, og det skjønner vi godt. Det finnes mange type avtaler, og det finnes ingen fasit. Her er det er helt opp til partene å bli enige. Forslaget under er ingen fasit men vi synes i alle fall at følgende er en «rettferdig» og grei ordning som kan benyttes hvis partene ønsker det.

Foto: Viktoria Borgeteien Wågan

10-15% av valpepris for sprang, nytt sprang gratis hvis tispa går tom bør gis.

10-15% av valpepris pr. levende valp ved 8 ukers alder. Hvilken % man bruker vil være avhengig av kvaliteten på hannhunden. Feks om den har merittering og andre kostnader ifm avl (øyelysing/gonioskopi f.eks) og avtales mellom partene.

Ønsker hannhundeier en valp er det viktig å avtale hvem som har førstevalget i forkant (tispeeier eller hannhundeier) så man slipper uenigheter. Prisen blir da en mellomregning mellom vanlig valpepris og det hannhundeier skal ha betalt for sprang og valper. Et kull med 6 valper og 12% til hannhundeier vil da bli som følger, hvis hannhundeier skal ha en valp der prisen er 20.000,-:

Sprang 2.400,-. 6 valper a 2.400,- =16.800,- Hannhundeier betaler da kr. 3.200,- for valpen. Er %-satsen 15% blir regnestykket som følger: Sprang 3000,- , 6 valper a 3000,-. =21.000 og hannhundeier skal da ha kr. 1.000,- i tillegg til en valp.

Andre ordninger kan selvfølgelig også avtales, dette er kun et forslag. Det er lurt at alt avtales skriftlig på forhånd slik at man slipper misforståelser og trøbbel i etterkant.

Stor takk til våre sponsorer: