Informasjon

Vedr. innføring av helsekrav

Under finner du viktig informasjon om innføring av helsekrav for rasen yakutian laika.

Winter Never Dies Aqeelah
Foto: Trine Lysholm Hagan

Årsmøte besluttet at yakutian laika skal ha krav om kjent HD-status for foreldredyrene for å få kullene godkjent og registrert i NKK. Det er vi glade for. I tillegg har klubben kommet med anbefalinger om øyelysing, gonioskopi og test for å sjekke døvhet.

Helsekrav besluttes av Sunnhetsutvalget i NKK som har to møtet i året. Neste møte er 20.10.2021 og kravet vil behandles da.

Vi oppfordrer selvsagt sterkt at oppdrettere følger klubbens anbefalinger om helsesjekker allerede nå, selv om det ikke er formelt godkjent. Yakutian laika er, som våre andre raser, polar brukshund som er avhengig av god helse for å kunne brukes som de elsker. Og fortjener.

Stor takk til våre sponsorer: