Informasjon

Vi trenger deres hjelp!

Vi i Norsk Polarhundklubb ønsker å kartlegge gjeldende valpepriser for våre raser.

Foto: Trine Lysholm Hagan

Svarene som gis her vil danne grunnlaget for nye anbefalte valpepriser på våre raser. Etter innspillene fra dere, vil styret og avlsrådene for rasene sammenstille informasjon og komme med anbefaling ut fra det.
(Canadian eskimo dog er ikke inkludert i denne undersøkelsen, da det foreløpig ikke er registert oppdrettere på denne rasen.)

  1. Hvilken rase har dere?
  2. Hva er deres valpepris i dag?
  3. Hva inkluderer denne prisen?
  4. Tar dere depositum som tilbakebetales etter helsesjekk(er)?
  5. Hvis dere tar depositum, hvor mye?
  6. Hva mener dere at valpeprisen bør ligge på?
  7. Hva begrunner du din/deres anbefalte valpepris med?

Svaret sendes leder@polarhund.no innen 15. april.

Tusen takk for hjelpen!

Stor takk til våre sponsorer: