Forside

Rørosløpet

Rørosløpet er et årlig, to-dagers fjelløp med distanse på 2 x 30 km. I vintersesongen 2025 avholdes løpet 15.-16. februar. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil. Det er også muligheter for å delta i turklasse 30 km, og 10 km snørekjøring. Løypen går over snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Løpet har base ved Vauldalen Fjellhotell og kjøres etter NHFs regler.

Rørosløpet gh spann
Foto: Trine Lysholm Hagan

Kvalifisering

Rørosløpet kvalifiserer til følgende prøver i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat:

 • Polarhundprøve 4 – Distansetest 2×30 km (tidligere kalt Langdistansetest C) for rasene grønlandshund, samojed, yakutian laika og canadian eskimo dog.
 • Malamutetest 2 for rasen alaskan malamute.

Løypen på 10 km kvalifiserer til Polarhundprøve 1 – Enspanntest (tidligere kalt kun Enspanntest).

Spannklasser

 • Senior slede 8-spann
 • Senior slede 6-spann
 • Senior slede 4-spann
 • Junior slede opp til 6 hunder
 • Junior/senior nordisk
 • Rekruttklasse (12-14 år), skal kjøre med ansvarlig voksen i umiddelbar nærhet.
 • Turklasse 30 km uten tid (kun lørdag)
 • Snørekjøring 10 km
 • Polarhundprøve 1 – Enspanntest 10 km kan tas begge dager (gjelder grønlandshund, samojed, yakutian laika og canadian eskimo dog.)

Egne klasser for RNB – registered nordic breed: RNB 1 for siberian husky og RNB2 for alaskan malamute, grønlandshund, samojed, yakutian laika og canadian eskimo dog. RNB konkurrerer ikke mot åpen klasse (andre raser).

Reglement

Alle klasser i Rørosløpet følger Norges Hundekjørerforbunds «Konkurransereglement og arrangementsreglement for hundekjøring – Alle grener»

Vekt
For alle klassene er det obligatorisk sikkerhetsutstyr som skal medbringes. For nordiskklassene er det ikke noe vektkrav utover medbragt utstyr. Vi minner om at for å få godkjent brukstester for de registrerte polare rasene kan raseklubbene ha egne vektkrav. Sjekk hva din raseklubb krever og få kontrollveid pulk/slede av arrangør både før og etter start.

Brukshundprøver
Regler for trekkhundprøver (polare raser) finner du her.

Obligatorisk utstyr
Bekledning for ekstreme forhold (enten på kjører eller i doning)
Telt/vindsekk
Vintersovepose
Liggeunderlag
Snøspade
Kart blir delt ut på kjøremøtet
Kompass
Førstehjelpsutstyr

Alder på kjører
Alle spannklasser i Rørosløpet følger aldersklassene gjeldende for Slede Mellomdistanse i Norges Hundekjørerforbunds reglement.

Senior: 18 år og eldre
Junior: 15-18 år
Rekrutt: 12-14 år (rekrutten skal kjøre i følge med ansvarlig voksen som er 18 år eller eldre.)
Turklasse: er åpen for senior, junior, og rekrutt i følge med voksen.

Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har 31.12 det året sesongen avsluttes.

Alder på hund
Hundens alder i alle klasser er minimum 18 mnd. Hundens alder må være oppnådd på løpets første dag. Det gis ingen dispensasjon på hundens alder. Utøver er personlig ansvarlig for at hunden(e) har fått tilstrekkelig trening i forhold til utvikling og alder, og for at hunden(e) er skikket til å gå den eller de distanser som hunden(e) skal konkurrere i.

Vaksine
Hundene skal være beskyttet mot smittsom leverbetennelse, parvovirus og valpesyke (DHP). I tillegg anbefales det fra NHF at hundene er vaksinerte mot kennelhoste (PI). DHPPI-vaksinen er gyldig i 3 år (hos hunder over 1 år).
Karenstid på disse vaksinene er 14 dager. Det betyr at vaksinen må gis 14 dager før du skal delta i løp.

Det er ikke krav om årlig vaksine for kennelhoste for å delta på løpet.

Lisens
Kjørerne må ha gyldig startlisens fra Norges Hundekjørerforbund under løpet. Ulykkesforsikring er inkludert i startlisensen. For mer informasjon se her.

En kan velge å kjøre med årslisens eller engangslisens.
Årslisens er gyldig fra betalingsdato til og med inneværende sesong/år, og fås ved henvendelse til egen trekkhundklubb eller til Norges Hundekjørerforbund i forkant av løpet. Dersom du har årslisens skal lisensnummeret oppgis ved påmelding.
Engangslisens gjelder kun for Rørosløpets to løpsdager (lørdag og søndag). Engangslisens kjøpes under innsjekking fredag kveld.
Prisen for engangslisens er kr 50 for utøvere 13-17 år, kr 200 for utøvere over 17 år.
Utøvere yngre enn 13 år betaler ikke lisens, men er dekket gjennom idrettens barneforsikring.

Foto: Trine Lysholm Hagan
Foto: Trine Lysholm Hagan
Foto: Trine Lysholm Hagan
Foto: Trine Lysholm Hagan

Sikkerhet

Om det oppstår skade/sykdom under løpet
Løypa går for det meste i fjellskog og snaufjell, men det er kontakt med bilvei ved Brekken.
Vi har tilgjengelig snøscooter under løpet og kan hjelpe til ved problemer.

Mobildekning
Det er delvis mobildekning i området, men denne er ikke 100%.

Uvær
Det skal mye til før løpet blir stoppet pga. uvær. Kulde har tidligere aldri stoppet løpet. Det forventes at kjørerne kler og utstyrer seg etter forholdene.

Kart

Påmelding

Påmelding til Rørosløpet gjøres fortrinnsvis ved hjelp av påmeldingsskjemaet som du kan finne her. Dette er en PDF-fil som fylles ut og med fordel omdøpes til å inneholde kjøreres navn før det returneres til roroslopet@polarhund.no

I løpet av uken før løpet avholdes digitalt kjøremøte for alle kjørere.
For rookier (og andre som ønsker) avholdes det ekstra kjøremøte morgenen første løpsdag med repetisjon av info og mulighet til å stille spørsmål.

NB: Påmelding for Rørosløpet 2025 åpner 01.12.24
Frist: 29.01.25

Startkontingent
2 x 30 km:
Senior kr 750,-
Junior kr 500,- (15-18 år, dvs. fylt 15 år innen 31. desember samme år som løpet går.)
Rekrutt kr 300,- (Kjører under 15 år. Må kjøre i følge med en voksen gjennom hele løpet.)

Turklasse:
300kr

1 x 10 km:
Alle klasser kr 150,-

2 x 10 km:
Alle klasser kr 200,-

Polarhundprøve 1/ Malamutetest 1:
kr 100

Startkontingent betales direkte til Rørosløpets konto: 4202.28.39173
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.

Bestilling av overnatting og middag
For de som ønsker å overnatte og spise på Vauldalen gjøres bestilling direkte til Vauldalen Fjellhotell (www.vauldalenfjellhotell.no). Telefon: 72 41 31 00

Spørsmål og kontakt

Gisle Uren: 917 27 477
Rita Lysholm: 926 14 849
Ronny Fjelldalselv: 466 47 551
Trine Lysholm Hagan: 948 12 221


Arrangør
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

Stor takk til våre sponsorer: