Informasjon

Årsmøte NP 2021

Årsmøtedato 1/5 2021

Informasjon

1/5 2021 (digitalt)

Årsmøtet blir digitalt i år. Mer informasjon og link til Teamsgjennomføring sendes ut på mail. Utstillingen vår er dessverre avlyst.

Saker til årsmøtet

Har du saker du ønsker å fremme til årsmøtet? Ta kontakt med leder@polarhund.no med saken og begrunnelse innen 27/3 2021.

Kandidater til verv

Har du innspill til kandidater til verv? I år er det et styremedlemsverv ledig, i tillegg til to varamedlemmer og valgkomité. Send forslag til malmo.morten@gmail.com

Stor takk til våre sponsorer: