Om oss

Styret/tillitsvalgt

Norsk Polarhundklubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte.

Tyinholmen
Foto: Wiktor Hagan

Kontaktpersoner

Vibeke Nather-Aafarli

Vibeke Nather-Aafarli

Leder

leder@polarhund.no

Kine S Pedersen

Kine S. Pedersen

Leder avlsrådet grønlandshund

grraadet@polarhund.no

Gro Moe-Gumø

Gro Moe-Gumø

Leder avslrådet samojed

saraadet@polarhund.no

Trine Lysholm Hagan

Leder avlsrådet yakutian laika

ylraadet@polarhund.no

Hovedstyret
Leder: Vibeke Nather-Aafarli: leder@polarhund.no
Nestleder: Lisbeth Jørgensen
Styremedlem: Jeger Bjørnson
Styremedlem: Henrik Sivertsen
Styremedlem: Stian Plassen
Varamedlem: Marie gjerde

Styret avd. Midt-Norge
Leder: Lasse Grande Tetlie: midtnorge@polarhund.no
Kasserer: Hanne van Hooft
Styremedlem: Nina Eggen
Styremedlem: Lise Thorsvik
Styremedlem: Tom Vienberg Sjøvold
Varamedlem: Rita Lysholm

Avlsråd for grønlandshund
Leder: Kine Pedersen: grraadet@polarhund.no
Medlem: Rita Lysholm

Avlsråd for samojed
Leder: Gro Moe-Gumø: saraadet@polarhund.no
Medlem: Regina Bock
Medlem: Siv Pantdalslid

Avlsråd for yakutian laika
Leder: Trine Lysholm Hagan: ylraadet@polarhund.no
Medlem: Rikke Bergendahl
Medlem: Viktoria B. Wågan
Medlem: Beate Hjertenes

Trekkhundprøveansvarlige
Medlem: Line Sørum: trekkprove@polarhund.no
Medlem: Grete Larsen
Medlem: Viktoria B. Wågan
Medlem: Rita Kramvig

Utstillingskomité
Medlem: Maria Hilander Gjerde: utstilling@polarhund.no
Medlem: Jeger Bjørnson
Medlem: Ann Elin Woldstad

Kommunikasjonskomité
Viktoria B. Wågan: webmaster@polarhund.no
Aina Irene Volden: p-posten@polarhund.n
Berit Grydeland
Eline Buland: some@polarhund.no

Lokalkontaktkoordinator
Una Kalleberg: aktivitet@polarhund.no

Valgkomité
Leder: Kjersti Fauske: valgkomite@polarhund.no
Medlem: Una Kalleberg
Medlem: Line Sørum
Varamedlem: Kristina Fremstad


Aktivitetskomité

Una Kalleberg: aktivitet@polarhund.no
Grete Larsen
Lasse Grande Tetlie

Stor takk til våre sponsorer: