Aktivitet

Årsmøte NP 2022

Årsmøtet i år blir fysisk og digitalt 7. mai. Vi møtes på Frya Leir i Gudbrandsdalen. Mer informasjon og link til Teamsgjennomføring sendes ut på mail. Det blir utstilling med storcert for klubbens raser, vi gleder oss!

Aktivitet

7. mai

Saker til årsmøtet

Har du saker du ønsker å fremme til årsmøtet? Ta kontakt med leder@polarhund.no med saken og begrunnelse innen 1/4 2022.

Disse vervene er på valg i år:

  • Leder for 2 år
  • Nestleder for 2 år
  • 3 styremedlemmer for 2 år (kan reduseres i fht antall avdelingsledere som går inn som ordinære styremedlemmer)
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 2 år
  • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

For kontinuitet har deler av styret stilt til gjenvalg for 1 år.

Ønsker du å sende inn forslag kan du sende dette til valgkomiteens leder ved malmo.morten@gmail.com innen 1/4.

Stor takk til våre sponsorer: