Informasjon

Dispensasjon utvides

Dispensasjon fra utstillingskrav utvides til 1.6.2022 pga Covid-19.

Covid-19 har satt utstillinger på vent, også i 2022. Derfor utvider vi dispensasjon fra krav om utstillingsresultat for å stå på både hannhundlisten og valpelisten. Dispensasjonen gjelder inntil videre t.o.m 1. juni 2022. Dersom du har spørsmål knyttet til de andre kravene for å stå på hannhundliste eller valpeliste, vennligst kontakt avlsrådene. Avlsrådet for grønlandshund: grraadet@polarhund.no, avlsrådet for samojed og yakutian laika: saraadet@polarhund.no.

Stor takk til våre sponsorer: