Aktivitet

Info årsmøte 2024

Hermed bekjentgjøres det at årsmøtet i Norsk Polarhundklubb 2024 vil bli avholdt fysisk og digitalt den 4. mai på Frya leir.

Aktivitet

4. mai

Saker til årsmøtet

Har du saker du ønsker å fremme til årsmøtet? Send en mail med ditt forslag til leder@polarhund.no med sak og begrunnelse senest 30.3.2024.

Disse vervene er på valg

  • Nestleder
  • 3 styremedlemmer 
  • 2 varamedlemmer 
  • Leder valgkomiteen
  • 2 medlemmer i valgkomiteen
  • Varamedlem i valgkomiteen
  • Revisor 
  • Vararevisor

Ønsker du å sende inn forslag kan du sende dette til valgkomite@polarhund.no senest 30.03.2024.
Vi håper at mange har lyst til å stille til verv :)

NB: Kandidater må selv sørge for at de er valgbare i henhold til NKKs Lover §3-4.

Påmelding

Info om påmelding sendes ut på mail sammen med årsmøte papirene.

Mer informasjon og link til Teams gjennomføring sendes ut til alle klubbens medlemmer på mail.
Det blir også utstilling for klubbens raser denne helgen. 

Vi gleder oss, vel møtt!

Stor takk til våre sponsorer: