Aktivitet

Innkalling årsmøte 2022

Årsmøte i år holdes på Frya leir, samt digitalt på Teams lørdag 07.05.2022 kl 1900. Informasjon er blitt sendt ut på mail til alle medlemmer. Har du ikke fått mail ber vi deg sende en e-post til leder@polarhund.no.

Aktivitet

7. mai

Saksliste

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Årsberetninger
 8. Regnskap og Budsjett
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Avslutning

Påmelding

Påmelding til årsmøte via teams gjøres innen fredag 29.04.2021.
Dette gjøres ved å sende mail til leder@polarhund.no.

Påmeldingen må sendes fra eller inneholde informasjon om epostadressen som dere er registrert med hos NKK.no Det vil bli sendt ut mail med egen teams link til de påmeldte et par dager før årsmøte.

Stor takk til våre sponsorer: