Informasjon

Innkalling til årsmøte avdeling Midt-Norge

Norsk Polarhundklubb avdeling Midt-Norge innkaller til digitalt årsmøte.

Da det snek seg inn en datofeil i forrige bekjentgjøring må møte nok en gang utsettes, slik at alt er formelt korrekt. Årets årsmøte gjennomføres på Teams.

Link og informasjon kommer sammen med årsmøteinnkalling og årsrapport.

For at vi skal kunne sjekke medlemslister i forkant og sørge for at alt foregår korrekt, må alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet tirsdag 21. september melde seg på skriftlig på e-post til midtnorge@polarhund.no. Påmeldingen må sendes fra, eller inneholde informasjon om, e-postadressen som dere er registrert med hos NKK.no.

Påmelding

Innen tirsdag 14. september 2021 til midtnorge@polarhund.no.

Senest tre dager før årsmøtet vil alle få tilsendt en link til Teamsmøtet.

Saker til årsmøtet

Saker til årsmøte sendes innen tirsdag 17. august 2021 til midtnorge@polarhund.no.

Kandidater til verv

Styret har tre styremedlemmer og en vara på valg i år. Har du forslag på kandidater, send dem til leder av valgkomitéen Morten Malmø, på malmo.morten@gmail.com innen tirsdag 17. august 2021.

Dersom du tidligere har foreslått kandidater trenger du ikke melde inn disse på nytt.

Innkalling og årsmøtepapirer

Innkalling med saker, kandidater, årsberetning, regnskap og budsjett sendes ut på e-post, legges ut på nettsiden og på avdelingens Facebookside.

VELKOMMEN!

Stor takk til våre sponsorer: