Informasjon

Kunngjøring årsmøte avd. Midt-Norge

Norsk Polarhundklubb avdeling Midt-Norge inviterer til årsmøte på Mokk Gård 5. mars.

Dato: Lørdag 5. mars 2022

Sted: Mokk Gård, Steinkjer (med forbehold om koronarestriksjoner)

Evt. saker skal være styret i hende innen 29.januar. Det samme gjelder for forslag på kandidater til verv, disse sendes til valgkomiteen.

Årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer, men det er kun avdelingens medlemmer som er stemmeberettiget. Innkallelse til årsmøtet vil bli lagt ut på www.polarhund.no, avdelingens facebookside, samt sendes på mail til våre medlemmer som vi har mailadresse til.

Kontaktinformasjon:
Spørsmål og saker sendes til:
mail: midtnorge@polarhund.no, evt spørsmål kan stilles til leder Viktoria B Wågan tlf: 413 81 536

Kandidater foreslås for valgkomiteens leder Morten Malmo: malmo.morten@gmail.com

Stor takk til våre sponsorer: