Informasjon

Protokoll fra årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 ble gjennomført på Fagernes Camping, med mulighet for deltakelse digitalt på Teams. Vi takker alle medlemmer som tok seg tid til å være med på årsmøtet!

Her ligger protokollen fra årsmøtet vårt 2023.

Vi ønsker velkommen til nytt styre: Vibeke Nather-Aafarli (leder), Lisbeth Jørgensen (nestleder), Jeger Bjørnson (styremedlem), Henrik Sivertsen (styremedlem), Stian Plassen (styremedlem) og Marie Gjerde (varamedlem), samt alle nye tillittsvalgte.

Stor takk til våre sponsorer: