Informasjon

Utstillingskomiteen søker folk

Utstillingskomiteen i Norsk Polarhundklubb søker medlemmer som har interesse og engasjement for utstilling og som ønsker å bidra i komiteen.

Oppgavene utstillingskomiteen har er planlegging og gjennomføring av utstillingene i klubbens regi. Dette innebærer innhenting av premier hos faste sponsorer, bestilling av rosetter, planlegging av dommere/ringpersonell og utføring av utstillingen.

Send en Mail til leder@polarhund.no om dette kan være noe for deg :)

Stor takk til våre sponsorer: