Om Grønlandshund RAS Avlsråd Avlsregler Helse Oppdretterliste Hannhundliste Valpeliste Trekkhundchampion

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS) utviklet av raseklubbene. RAS skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så avl som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Avlsrådet for grønlandshund fikk ansvaret for å utarbeide en RAS for grønlandshunden høsten 2013. Vi har gjort vårt beste for å lage et faktabasert og relevant dokument. Revisjon av inneværende RAS skulle vært i 2018, men er utsatt fra NKK.

Lupus og Bifrost
Foto: Trine Lysholm Hagan

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

Det har vært tatt stort hensyn til at det ferdige dokumentet skal være både informativt og etterrettelig i sitt innhold og brukervennlig i sin utforming og formulering. Mål og strategier skal være realistisk gjennomførbare.

Det overordnete mål for rasen grønlandshund er å opprettholde en sterk, sunn og frisk brukshund i tråd med rasestandarden.

Les hele RAS her.

Stor takk til våre sponsorer: