Om Samojedhunden RAS Avlsråd Avlsregler Helse Oppdretterliste Hannhundliste Valpeliste Trekkhundchampion

Samojedhund

Avlsråd

Avlsrådet er klubbens viktigste organ for raseforvaltning. Avlsrådet består av en leder, samt to til fire medlemmer. Av oppgavene avlsrådet har, er årlig samojedsamling, håndtering av helsepolitiske spørsmål, utarbeidelse av RAS og jevnlig kommunikasjon med oppdrettere og valpekjøpere. Avlsrådet jobber hele tiden for det mål at all avl på vår rase skal følge NKK og klubbens etiske krav og anbefalinger for hundeavl. Avlsrådet for samojedhund er en rådgivende instans for Norsk Polarhundklubb.

Avlsrådets viktigste oppgave er å bistå medlemmene med råd angående avl av samojedhund i tråd med klubbens formålsparagraf. Rådet ser det imidlertid som en like viktig oppgave å skape et miljø der alle som er interessert i vår flotte hunderase kan treffes og drive med spennende hundearbeid.

Tidligere var en av avlsrådets oppgaver å godkjenne nye avlskombinasjoner. For å bli godkjent måtte kombinasjonene følge Norsk Polarhundklubbs regler for avl og oppdrett. Ansvaret for at reglene følges er nå overført til den enkelte oppdretter. Oppdrettere som er tilsluttet Norsk Polarhundklubb er imidlertid forpliktet til å informere avlsrådet om paringer så snart disse er foretatt og dokumentere at reglene er fulgt.

Avlsrådet for samojedhund

Gro Moe-Gumø

Gro Moe-Gumø

Leder avslrådet samojed

saraadet@polarhund.no

Regina Bock

Medlem

Siv Pantdalslid

Siv Pantdalslid

Medlem

Retningslinjene for avlsråd finner du her.

Stor takk til våre sponsorer: